گذشته، حال، آینده

ما فقط به امروز دسترسی داریم. تنها امروز و لحظه حال را داریم که می‌توانیم آن را تغییر دهیم. همین حال ما، گذشته آینده ماست. پس اگر می‌خواهیم گذشته را تغییر دهیم باید حال را تغییر دهیم که در آینده گذشته ما تغییر کند.

اصلا چه کسی گفته است که نمی‌توانیم گذشته را تغییر دهیم. همین که لحظه اکنون را تغییر دهیم گذشته را تغییر داده ایم، چون لحظه حال مانند آب روان در حال حرکت است و همین لحظه در کسری از ثانیه به گذشته تبدیل می‌شود.

پس برای تغییر گذشته و آینده خود، باید حال را تغییر دهیم.

سیزدهم مهرماه 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *