دسته‌بندی نشده

تمرین نوشتن از روی موسیقی : بتهوون

همهمه جمعیت سالن را پر کرده بود. هرکس در تکاپو بود زودتر به سمت خروجی حرکت کند و جان خود را نجات دهد. لحظات به تندی سپری می‌شدند. تنها حقیقتی که مشهود بود این بود که هرکس میخواهد زنده بماند باید فرار کند. همه فیلم در حال پخش را نیمه رها کرده. بسیاری همسر و …

تمرین نوشتن از روی موسیقی : بتهوون ادامه »

تمرین نوشتن با موسیقی : باخ

هرچه می‌دوید گویی طول خیابان زیادتر می‌شد. خیابان‌ها و مغازه‌ها تمامی نداشتند. میان همهمه مردم در جشن سال نو و صدای خنده بچه‌ها در خیابان میگشت و همانند گم‌گشتگان به هرجا سرک می‌کشید و جستجو می‌کرد. راه به راه می‌ایستاد و از پنجره دکان‌های کوچک رنگارنگ درون آنها را نگاه میکرد. مردم می‌پنداشتند دیوانه یا …

تمرین نوشتن با موسیقی : باخ ادامه »

تمرین نوشتن با نقاشی – James Abbott McNeill Whistler

“فقط سی دقیقه مرد جوان. فقط سی دقیقه بنشینید. لطفا تکان نخورید.” روی صندلی چرخدار کوچکی روبروی ویکتور میٰنشینم، کمرم را صاف کرده، شانه ها را به عقب میدهم و سرم را کمی بالا میگیرم. “لطفا تکان نخورید. این پنجمین باری است که دارم شما را تصویر میکنم. اگر بخاطر اصرار پدرتان نبود دیگر این …

تمرین نوشتن با نقاشی – James Abbott McNeill Whistler ادامه »

تمرین نوشتن از روی عکس ها

معتقدم یکی از بهترین راه ها برای شناخت افراد مراجعه به وسایل تفریح و سرگرمی و چیزهایی ست که همه روزه با آنها در ارتباط است. تصمیم گرفتم برای شناخت بهتر خود به سراغ وسایلی بروم که در این سالها مرا تعریف کرده اند. این وسایل برای هرکس معنی و مفهوم خاصی میتوانند داشته باشند …

تمرین نوشتن از روی عکس ها ادامه »