یادداشت

ما اینگونه منقرض می‌شویم!

این روزها بیشتر از هر چیز، مقاومت درونی مرا اذیت می‌کند. مقاومت مغز در برابر فکر کردن، کار کردن و تمایل به استراحت از هر چیزی مرا بیشتر عقب می‌اندازد.  آنچه که مرا نجات می‌دهد، یاری مغز پستاندار است و گرنه نمی‌توانستم ادامه دهم. مغز منطقی، مغزی که تمام هدفش این است که کمتر فکر …

ما اینگونه منقرض می‌شویم! ادامه »

می‌خواهم ساده‌ بنویسم‌

میخواهم داستانی بنویسم. می‌خواهم ساده‌ ترین داستان را بنویسم‌. می‌خواهم حتی بقال محله که سواد ندارد، نیز بتواند بخواندش. لذت برده و در آن غرق شود. اصلاً می‌خواهم طوری بنویسم که برای خواندن آن به چشم نیز نیازی نباشد. حتی کورها هم آن را بخواند و از آن لذت ببرند. چرا باید مخاطب را از …

می‌خواهم ساده‌ بنویسم‌ ادامه »