الدن رینگ – حاضرید بمیرید؟

در جایی شبیه به معبدی قدیمی بیدار می‌شوید. فقط یک اسلحه در اختیار دارید. هیچ‌گونه راهنمایی وجود ندارد. جلو می‌روید. با موجودی چندین برابر بزرگتر و قوی‌تر از خودتان روبرو می‌شوید. تلاش می‌کنید شکستش دهید. در عرض چند ثانیه می‌میرید. به الدن رینگ خوش آمدید.  دوباره زنده می‌شوید. در محیطی بزرگ و وسیع با دشمنانی […]

الدن رینگ – حاضرید بمیرید؟ بیشتر بخوانید »