اهمال کاری

اهمال نامه

آخرین یادداشتم را یک ماه پیش روی وب سایت قرار داده‌ام. هیچ بهانه‌ای برای از زیرکار در رفتن و توجیه اهمال‌کاری خود ندارم. و حتی هم در تصمیم ندارم در این مورد چیزی بگویم یا مشغله‌های گوناگون را بهانه‌ای برای کم‌کاری خودم قرار دهم. به هر روی از امروز تصمیم گرفته‌ام بیشتر بنویسم و بیشتر […]

اهمال نامه بیشتر بخوانید »

اهمال‌ کاری

مقدمه تصور کنید در شرف تمام کردن دوران دانشگاه هستید. پروژه به شما محول شده است و سه ماه برای آن زمان دارید. طبق برنامه‌ریزی خودتان کافی است ماه اول روزی نیم ساعت، ماه دوم یک ساعت و ماه سوم روزی دو ساعت برای تکمیل این پروژه وقت بگذارید. برنامه ساده و راحتی است. آن

اهمال‌ کاری بیشتر بخوانید »