سخنی کوتاه در باب بیکاری نویسندگان ایرانی

اخیراً ویدیویی در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که خداداد عزیز و فیروز کریمی در حضور رامبد جوان در مورد نویسندگان ایرانی می‌گویند: «بیکار هستند داستان می‌نویسند، ما با اونها کاری نداریم». و این ویدیو باعث ناراحتی و دلخوری نویسندگان شده است. روی صحبتم با نویسندگان ایرانی است. نویسندگان عزیز،‌ من مشکل شما را […]

سخنی کوتاه در باب بیکاری نویسندگان ایرانی بیشتر بخوانید »