از شنبه شروع میکنم

ساعت رند

با خودم گفتم هم اول سال است و هم شنبه. پس از شنبه شروع میکنم. انگار که بهترین تاریخ برای شروع یک تصمیم بزرگ باشد. راستش را بخواهید من طرفدار تاریخ‌های رند برای شروع کارهایم نیستم؛ حتی مخالف آن هم هستم. امروز اولین روز سال است. در واقع اولین روز سال نیست. ولی امروز سال […]

از شنبه شروع میکنم بیشتر بخوانید »