کلیشه‌های جنسیت زده

قبل از اینکه به کلیشه‌های جنسیت زده بپردازیم، لازم است این را بپذیریم که همه ما انسان هستیم. چه مرد و چه زن. هرکدام شخصیت مختص به خود را داریم. با توجه به پیچیدگی ذاتی انسان، هیچ دو انسانی را نمی‌توان یافت که ویژگی‌های شخصیتی دقیقاً مشابهی داشته باشند. حتی دوقلوهای همسان نیز در ویژگی‌های […]

کلیشه‌های جنسیت زده بیشتر بخوانید »