جک اسپارو، عرق نیشکر، مروارید سیاه

اگر فیلم دزدان دریای کارائیب را دیده باشید. مخصوصاً سه قسمت اول آن را؛ می‌فهمید که جک اسپارو یک قطب نما داشت که جهت شمال را نشان نمی‌داد. ولی چیزی را نشان می‌داد که از آن بهتر و مفیدتر بود. آن قطب نما جهت چیزی را نشان میداد که شما دوست داشتید به دست بیاورید. […]

جک اسپارو، عرق نیشکر، مروارید سیاه بیشتر بخوانید »