سه توصیه برای غلبه بر خستگی بعدازظهر

به راستی که بهترین راه برای غلبه بر خستگی بعدازظهر چیست؟ تصور کنید کارمندی هستید که رؤیای نویسنده شدن را در سر دارید و در خارج از زمان کاری به نوشتن نیز مشغول هستید. پس از برگشت به خانه و میل کردن ناهارتان، احتمالا دوش گرفته‌اید و اکنون روبروی تلویزیون بر روی مبل لم داده‌اید. […]

سه توصیه برای غلبه بر خستگی بعدازظهر بیشتر بخوانید »