ما همه همینیم که هستیم

ما همه همینیم که هستیم. هر روز کوهی از نوشته‌های نصفه و نیمه از خود به جای می‌گذاریم. کوهی از کتاب‌های نیمه خوانده شده در قفسه‌ها داریم. همیشه اطرافیانم به شوخی به من می‌گویند که تو به تنهایی عامل از بین بردن جنگل‌ها هستی. صد فایل در فولدر بعداً ویرایش شود. آنقدر کنار هم جمع […]

ما همه همینیم که هستیم بیشتر بخوانید »