نوشته مریض در باب زندگی پر از چرک و کثافت

گاهی در برابر مساله روبرویمان چشمانمان را می‌بندیم و ترجیح می‌دهیم با آن درگیر نشویم. گاهی با خودمان قهر می‌کنیم و گاهی آن‌چنان بی‌هدف در پی پروانه شدن، پروانه‌وار به دور نورهای اطرافمان می‌گردیم که رسالت خودمان را فراموش می‌کنیم. به هیچ عنوان قرار نیست حرف های قلمبه سلمبه بزنم و سعی کنم خودم را […]

نوشته مریض در باب زندگی پر از چرک و کثافت بیشتر بخوانید »