نقد رمان ۱۹۸۴ جورج اورول (هشدار اسپویل)

در رمان ۱۹۸۴ کشور بوسیله دیکتاتوری تمامیت خواه به نام «ناظرکبیر» هدایت می‌شود. در خانه همه مردم دستگاهی تلویزیون مانند قرار دارد که صدا و تصویر را نیز ارسال می‌کند. در هر ثانیه‌ای از روز «پلیس اندیشه» می‌تواند صدای مردم و تصویر آن‌ها را رصد کند. یک اندیشه ترسناک که در یک دیستوپیا اتفاق می‌افتد. […]

نقد رمان ۱۹۸۴ جورج اورول (هشدار اسپویل) بیشتر بخوانید »