یاد بگیریم شکست بخوریم

به عنوان نویسنده و هنرمند نیاز است بدانیم که شکست کجای کار ما قرار دارد. آیا باید شکست بخوریم. آیا نباید شکست بخوریم؟ اصلا شکست یعنی چه؟ برای یک هنرمند شکست‌ به معنای پیروزی است. حتما روزهایی را به خاطر دارید که بخاطر شکست‌هایتان چشمانتان پر از اشک شده باشد. یا فشار در قفسه سینه […]

یاد بگیریم شکست بخوریم بیشتر بخوانید »