کلمه سال، هیجان

امروز آخرین جلسه از کلاس نویسندگی خلاقِ مدرسه نویسندگی در سال ۹۹ برگزار شد. کلاسی ویژه و عالی بود. من به راستی «لذت» بردم. در مورد کلمه سال حرف زدیم. یک کلمه «هیجان انگیز». قرار شد برای هر سال یک کلمه انتخاب کنیم و کل مدت سال را بر روی همان کلمه تمرکز کنیم. تصمیم […]

کلمه سال، هیجان بیشتر بخوانید »