تمرین نوشتن از روی عکس ها

معتقدم یکی از بهترین راه ها برای شناخت افراد مراجعه به وسایل تفریح و سرگرمی و چیزهایی ست که همه روزه با آنها در ارتباط است. تصمیم گرفتم برای شناخت بهتر خود به سراغ وسایلی بروم که در این سالها مرا تعریف کرده اند. این وسایل برای هرکس معنی و مفهوم خاصی میتوانند داشته باشند …

تمرین نوشتن از روی عکس ها ادامه »