مقصد کجاست؟

یادداشت امروز من جمله‌ای کوتاه است با مفهومی بلند. از کتاب کتاب بخت و اقبالی که در زندگی می‌یابیم، نوشته آلن دو باتن: تنها مقصد ما خودِ سفر است.

مقصد کجاست؟ بیشتر بخوانید »