چگونه برنامه‌نویسی کامپیوتر می‌تواند به نویسندگی کمک کند.

حقیقت این است که کسی که میخواهد نویسنده خوبی باشد باید کاملا با ذهن مخاطب آشنا باشد. بداند که مخاطب چه چیزی می‌خواهد و چطور فکر میکند. شاید این جمله با چیزهایی که می‌دانیم به نظر متناقض باشد. همه می‌دانیم که نویسنده باید به ندای قلبش گوش دهد. باید آن چیزی را که فکر میکند […]

چگونه برنامه‌نویسی کامپیوتر می‌تواند به نویسندگی کمک کند. بیشتر بخوانید »