داستان کوتاه – به کجا باید رفت

دستم خیلی درد می‌کرد. هفت تیر توی دست راستم بود و دست چپم رو چسبونده بودم به شیکمم. دستم خیلی درد می‌کرد. البته بیشتر می‌سوخت. زخم بزرگی روی ساعد دستم بود. سعی کرده بودم اون رو با پارچه ببندم. ولی پارچه هم خونی شده بود.   یعنی داشتم سعی می کردم هرطور که شده خودم رو […]

داستان کوتاه – به کجا باید رفت بیشتر بخوانید »