تمرین فهرست نویسی

فهرست نویسی یکی از تمرین‌هایی است که در کلاس نویسندگی خلاق داشتیم. برای تمرین این درس این سه فهرست را مینویسم. همان‌هایی که در کلاس درموردشان صحبت شد. این‌ها زیباترین آدم‌هایی هستند که در عمرم دیده‌ام. باغبان با بیل و چکمه. رفتگر با جارو و کلاه. رفتگر با جارو، بدون کلاه. دختری نشسته بر روی […]

تمرین فهرست نویسی بیشتر بخوانید »