باران رحمت خلاقیت

باران چگونه تشکیل می شود؟ باران بعد از سرد شدن بخارهای جوی تشکیل شده و بر زمین می‌بارد. منبع اصلی تولید باران دما و رطوبت است. یا کمی ساده‌تر، هنگامی که ابر در آسمان به مقدار کافی باشد. به همراه دیگر عواملی که نیاز است تا باران ببارد، جمع شده و تشکیل توده‌ای ابری بدهند […]

باران رحمت خلاقیت بیشتر بخوانید »