درد نامه پَنیکی

درد نامه پنیکی

این یادداشت در حالی تدوین می‌شود که دندان نویسنده به شدت درد می‌کند. دردی که از دندان شروع می‌شود. مانند سوزنی داغی به فک می‌زند. سپس در استخوان جمجمه می‌پیچد و به سمت گوش کشیده می‌شود. همه چیز تقصیر این دندانِ عقلِ بی‌عقل است. دندانی که آنقدر شعور داشته باشد که در وقت‌هایِ بی‌وقتی شروع […]

درد نامه پَنیکی بیشتر بخوانید »