چیزهای شگفت‌انگیز زندگی ما

امروز که کتاب «بخت و اقبالی که در زندگی می یابیم» نوشته آلن دو باتن را میخواندم، در جایی از آن نوشته شده بود: کودکان سریع شگفت‌زده می‌شوند. و در جایی دیگر خواندم: در بزرگسالی نیز همین احساس را کمی متعادل‌تر به متخصصان و دانشمندان داریم. با خودم فکر کردم شگفت‌زده شدن چقدر می‌توان جذاب […]

چیزهای شگفت‌انگیز زندگی ما بیشتر بخوانید »