ظرف خلاقیت

هشت روز بدون کتاب خواندن گذشت. شاید دلیل آن کمبود وقت و زیاد بودن کارها بود. البته میتوان خانه تکانی را هم بهانه‌ برای نخواندن کرد. سپس ناگهان احساس کردم که نیاز دارم کتاب بخوانم. رمان مترو ۲۰۳۵ را برداشتم و با ولع بیست صفحه از آن را بلعیدم. پس از خواندن آن بیست صفحه […]

ظرف خلاقیت بیشتر بخوانید »