مدل نوشتنمان به ما چه می گوید؟

تاکنون به چگونه نوشتن خود دقت کرده‌اید؟ چرا اینقدر مدل نوشتن افراد متفاوت است؟ بعضی‌‌ها همیشه با قدرت می‌نویسند و بعضی زندگی هنری‌شان را سینوس‌وار می‌گذرانند. چطور است که بعضی‌ها به راحتی و پشت هم مطلب می‌نویسند و منتشر می‌کنند. ولی بعضی‌ها باید سال‌ها صبر کنند یا بخوانند، کلی خون‌دل بخورند تا در نهایت به […]

مدل نوشتنمان به ما چه می گوید؟ بیشتر بخوانید »