نویسندگی

الماس روی آب شناور نمی ماند

الماس روی آب شناور نمی‌ماند. برای پیدا کردن الماس باید آستین‌هایت را بالا بزنی و پاهایت را خیس کنی. همان‌طور برای پیدا کردن موضوعی مناسب باید بسیار بنویسی و در اعماق ذهنت به دنبال موضوع مناسب بگردی. 

الماس روی آب شناور نمی ماند بیشتر بخوانید »

سندرم ایمپاستر در نویسندگی چیست

impostersyndrome

سندرم ایمپاستر زمانی بروز می‌کند که فکر میکنیم شایستگی جایگاهی که در آن هستیم را نداریم. برای مثال هیچ‌گاه از نوشته‌های خود راضی نیستید و حس می‌کنید که این نوشته شایستگی انتشار یا تقدیر را ندارد. از آن بدتر هنگامی که کسی از نوشته شما تعریف میکند، گمان می‌کنید صرفاً برای تشویق است یا می‌خواهد

سندرم ایمپاستر در نویسندگی چیست بیشتر بخوانید »

چگونه برنامه‌نویسی کامپیوتر می‌تواند به نویسندگی کمک کند.

حقیقت این است که کسی که میخواهد نویسنده خوبی باشد باید کاملا با ذهن مخاطب آشنا باشد. بداند که مخاطب چه چیزی می‌خواهد و چطور فکر میکند. شاید این جمله با چیزهایی که می‌دانیم به نظر متناقض باشد. همه می‌دانیم که نویسنده باید به ندای قلبش گوش دهد. باید آن چیزی را که فکر میکند

چگونه برنامه‌نویسی کامپیوتر می‌تواند به نویسندگی کمک کند. بیشتر بخوانید »