داستان چسفیل در تاریکی*

-اتاق بازجویی آماده است. – ممنون. – حالت خوبه؟ – راستش نه، احساس خوبی راجع بهش ندارم. – بیخیال مرد یه زن دیوونه که این حرفا رو نداره. – حس میکنم این با بقیه فرق میکنه. *** در اتاق را با شدت هل دادم و وارد شدم. بیخیال روی صندلی نشسته بود. برگه ها را […]

داستان چسفیل در تاریکی* بیشتر بخوانید »