کوری ذاتی انسان‌

blind owl

آیا شما هم از هیجان فراری هستید یا دوست دارید آن را بغل کنید؟ همه چیز به کوری ذاتی انسان‌ برمی‌گردد. کوری ذاتی انسان‌ که اتفاقاً جزو غرایظ بقا هم است. باعث می‌شود بعضی چیزهایی را نبینیم. آن چیزهایی که می‌بینیم و دقیقاً جلوی چشم ما هستند ولی مغز آن‌ها را از ما پنهان می‌کند. […]

کوری ذاتی انسان‌ بیشتر بخوانید »