دکتر آلمانی و موش‌های مزاحم؛ یک توصیه برای همه

تا مدتی پیش به مرض «یک توصیه برای همه» دچار بودم. آیا در نوشتن پیشرفت نمی‌کنید؟ روزانه هزار کلمه بنویسید. آیا آب بدنتان کم است؟ روزانه هزار کلمه بنویسید. آیا از اینکه زندگیتان پوچ می‌گذرد اعصابتان خراب است؟ هزار کلمه بنویسید. چیزی که الزاماً برای ما کار می‌کند شاید برای دیگران بی‌فایده باشد. خب پس […]

دکتر آلمانی و موش‌های مزاحم؛ یک توصیه برای همه بیشتر بخوانید »