یک مرحله بالاتر – تمرکز بر کار ضرورت است

level up

مشکلی که دارم این است که همیشه هر وقت می‌خواهم کاری انجام دهم، به جای تمرکز بر روی یک همان کار، بر روی چندین مساله تمرکز می‌کنم. برای همین شکست میخورم. مشکل اصلی عدم حرکت بر روی خطی راست است. وقتی ما در کاری تمام تمرکزمان را روی یک موضوع قرار نمی‌دهیم. به قول معروف […]

یک مرحله بالاتر – تمرکز بر کار ضرورت است بیشتر بخوانید »