ماه: اکتبر 2020

زندگی

زندگی می‌تواند پر از شگفتی باشد. آن‌چنان که آدمی باور نکند در مقابلش چه می‌بیند. یا آن‌چنان که نتواند تشخیص دهد در حال دیدن رویا است یا هوشیار است و در حال نظاره دنیا. در هر صورت گاهی فراز را تجربه می‌کنیم و گاهی فرود را. زندگی تشکیل شده از فرازها و فرودهایی که کنش …

زندگی ادامه »

سلام سی!

از بیست خداحافظی میکنم و به سی سلام میکنم. سلام. هنگامی که دیگر تصمیم میگیری وقتت را صرف چیزهایی کنی که از آنها لذت میبری. هنگامی که به آن مرحله میرسی که لذت بردن مهم تر از پول داشتن است. هنگامی که به آن احساسی میرسی که هدفت باید تورا به شخص بهتری تبدیل کند. …

سلام سی! ادامه »