زندگی

زندگی می‌تواند پر از شگفتی باشد. آن‌چنان که آدمی باور نکند در مقابلش چه می‌بیند. یا آن‌چنان که نتواند تشخیص دهد در حال دیدن رویا است یا هوشیار است و در حال نظاره دنیا.

در هر صورت گاهی فراز را تجربه می‌کنیم و گاهی فرود را. زندگی تشکیل شده از فرازها و فرودهایی که کنش ما را در این بین می‌طلبد. مهم است که چگونه انسان در مقابل پستی و بلندی‌های زندگی واکنش نشان می‌دهد.

گاهی در معرض شدیدترین آزمایش‌ها قرار میگیرم و به مرز انفجار می‌رسیم. گاهی آنقدر زندگی آسان می‌شود که گمان می‌کنیم خواب و خیال است. گاهی نیز در این بین حرکت می‌کنیم و آنقدرها در قید و بند کیفیت زندگی نیستیم.

این فرازها و فرودها همه برای نوعی رهایی و الماس شدن هستند.

حرکت به سمت قوی‌شدن و بهترشدن از مهمترین مساله است.

دوازدهم مهرماه 1399

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *